FAITH II SO FAR WITH EL ELYON

Monday, January 12, 2015

        El Elyon ( The Most High God) a name I've gotten used to calling God ever since I discovered Him in 2011. My walk with God will be 4 years on the 16th of June this year.

       People discover God in different ways and give Him names based on situations in which they discovered Him. 
       "So Far With El Elyon" would be sharing my walk with Him with you

                                       THE RHEMA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                       JOSHUA 1:9
    

   My first week in school for my second semester in my first year begins today. Waking up to this scripture gives me courage for this semester. It also gives me an assurance that He would be with me wherever I go. Even through challenges He would still be there. He would never leave nor forsake me.
   I would be strong and courageous because it's a commandment and I would not be frightened or in any form of fear.
    2015💥💥 the journey continues.
I would like to know your own understanding of this scripture and any other awesome scripture you might have come in contact with today. God could speak to anyone through anyone.
 Don't forget to leave your comments below and subscribe 😉😉
           
                                           Valerie
                                     😘  XOXO😘

You Might Also Like

3 comments

 1. Replies


  1. Kiếp thứ ba cùng với Kiếp thứ tư là Thiên kiếp chính là một khảo nghiệm rất lớn, lúc đó tâm hỏa thiêu nhân, nếu như ngăn cản không nổi thì hậu quả vô cùng lớn, đừng nói là thân thê ngay cả linh hồn cũng bị phân tán, nếu như ngăn cản được thì mới có thể tạo thành tiên thể, thoát thai đổi cốt, gần tới mức phi thăng.

   Cuối cùng ngũ kiếp và lục kiếp chính là khảo nghiệm thực lực, đến lúc đó thiên hỏa thiêu thân, Thiên lôi oanh kích, nếu như ndongtam
   mu private
   tim phong tro
   http://nhatroso.com/
   nhac san cuc manh
   tổng đài tư vấn luật
   http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
   văn phòng luật
   tổng đài tư vấn luật
   dịch vụ thành lập công ty
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm ngoại ngữgăn cản được thì thành công, còn không ngăn cản được thì hồn phi phách tán Cho nên lục kiếp từ trước tới giờ biết bao nhiêu cường giả bạch nhật phi thăng nhưng cuối cùng cũng rơi vào tình trạng hồn phi phách tán.

   Mà sau khi đột phá tới Độ Kiếp kỳ sẽ là thiên kiếp khảo nghiệm, đầu tiên chịu sự khảo nghiệm của tâm trí, lực lượng tăng cao để tu vi đột phá, nếu như đạt tới Độ Kiếp kỳ xong mà tâm trí không yên, kiếp thứ nhất cũng vô pháp vượt qua.

   - Chủ nhân tác dụng lớn hay không lớn?

   Nhị nữ cất tiếng hỏi Nhạc Thành, đối với sự cám dỗ của Độ Ách đan hai nàng khó mà ngăn cản nổi.

   Delete
 2. He's God always, be strong and courageous, this is just God's of tell us that He will never let us down no matter how weak we feel and when we fall, He's got our backs. ����

  ReplyDelete

SHARE YOUR THOUGHTS??